Meny
 
Trenger du noen å snakke med?
Kognitiv terapi kan gi hjelp til å takle motgang
Dekke Dialog er medlem av Dialoggruppen

Kognitiv terapi trener erfaring med at følelser og tanker ikke eier oss, ikke behøver å styre valgene vi tar. En forståelse som kan hjelpe oss å ha det bedre med oss selv og omgivelsene.

HVA KAN KOGNITIV SAMTALETERAPI HJELPE FOR?
Dette er noe av det som kan lindres med kognitiv terapi:

*Stressrelaterte tilstander, engstelse, angst og panikklidelse
*Lav energi og utmattelse
*Uro og bekymring
*Nedstemthet og depresjon
*Sinnemestring
*Mestre symptomene på psykiske helseproblemer i arbeidssammenheng
*Tap og sorg
*Utfordringer som følge av forskjellige livskriser
*Alvorlig skolefravær (skolevegring)
*Svekket selvfølelse som følge av mobbing og psykiske overgrep
*Vansker pga. særskilte (opplærings)behov
*Søvnforstyrrelser
*Fastlåste tankemønstre i parforhold, familien, på arbeidsplassen, eller til egen helse


HVA ER KOGNITIV TERAPI?
En terapiform med bevisstgjøring av tankeprosesser.
I henhold til NAOB (Det Norske Akademis ordbok) betyr kognitiv:
* lære å kjenne
* erkjenne
* forstå tankemessige funksjoner
Denne tilnærmingen bygger på prinsippet om at en hendelse ikke automatisk fører til en følelse.

For å forstå samspillet mellom tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og handlinger er nysgjerrighet og systematisk trening nødvendig for å finne tanker som bygger deg opp og ikke ned.

De negative tankene våre kan virke troverdige, da de ofte bygger på virkelige hendelser. Men de kan fort bryte oss ned, og vi kommer inn i en ond sirkel med psykiske plager og indre uro. Derfor er det viktig å forstå hva som utløser, opprettholder og forverrer disse tankene, slik at vi sammen kan fjerne stress og uro.

I kognitiv terapi jobbes det i hovedsak med her- og nå situasjonen. Fortiden trekkes inn i den grad det er nødvendig for å forstå tanker og reaksjoner i forhold til dagsaktuelle hendelser.

Dekke Dialog tilbyr årsaksbehandling. Vi legger vekt på å kartlegge og forstå hvorfor disse tankene er der, for å kunne arbeide med samspill mellom følelser og handlinger som du finner uhensiktsmessig i her- og nå situasjonen din.

I møte med deg ser vi på negative automatiske tanker, også kalt "lyntanker". Slike tanker er ofte kortvarige, lite gjennomtenkte og så vanskelige å huske at vi vanligvis ikke er oss dem bevisst. De oppleves gjerne som selvinnlysende i her- og nå situasjonen - "det bare er slik", fordi dette mønstret har vært en del av oss så lenge.

Vi trener sammen på å vekte nyansene i disse "lyntankene" som dukker opp. Tankene som gir følelser og handlinger du synes står i veien for å leve et godt og tilfredsstillende liv. Dette gjør vi i dialog med deg, vi lytter etter nye svar sammen.

Gjennom samtale undersøkes og diskuteres dine overbevisninger ("sannheter"). Du vil oppdage at noen "sannheter" har vært svært bra for deg, men ikke er det i samme grad lenger, og at andre er utgått på dato lang tid tilbake. Slik innsikt i eget tankemønster gir handlingsrom til å foreta bevisste valg og handle på disse. Bare du kan vurdere hva som er en riktig avgjørelse for deg.

Vi mennesker er tilbøyelig til å slippe tak i våre overbevisninger når gode grunner taler for det. Vår erfaring er at det ikke er (mental)kamp som er løsningen når nye eller uønskede situasjoner stresser oss over for lang tid. En skånsom gjenoppbygging som gir deg overblikk og rom til å falle til ro ser vi er god hjelp mot psykiske plager og indre uro.

Du kan lese mer om kognitiv terapi her: dialoggruppen.no/kognitiv-tera...

HVEM PASSER KOGNITIV TERAPI FOR?
For deg/dere som føler behov for en endring i livet deres. Du er velkommen som enkeltperson - passer for både ungdom og voksne, eller familie som trenger hjelp til å takle en krevende situasjon.

HVEM KAN HJELPE DEG?
Ragnhild Dekke har mange år bak seg fra undervisning og veiledning i privat og offentlig sektor. Det har gitt henne kompetanse i å støtte og styrke unge og voksne, i tillegg til erfaring med tverrfaglig samarbeid i kommune- og spesialhelsetjeneste og Statped (den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner).

Hun har sin grunnutdannelse fra Universitetet i Oslo. Herfra fikk hun sin kunnskap om hjernens utvikling og endring fra fødsel til livets slutt. Hun er opptatt av hvilke miljømessige faktorer som hjelper mennesker til å håndtere egne følelser og behov, og hva som fremmer og hemmer vår motivasjon til læring og endring.

Ragnhild er i tillegg til kognitiv terapeut også spesialpedagog med videreutdannelser iblant annet psykisk helsearbeid og rus rettet mot barn, ungdom og unge voksne. Hun har fordypning i stressmestring og traumearbeid samt kognitiv terapi. Ragnhild er faglig forankret i teorier om den modning og personlighetsutvikling som foregår på tre hierarkiske nivåer i nervesystemet.

Hun har selv opplevd psykiske plager, og har erfaring med ulike behandlingsmetoder fra terapitrening gjennom utdannelsen sin og som klient.

Ragnhild har praktisert innen lindrende kognitiv atferdsterapi i egen virksomhet siden 2015.

Vår personvernerklæring finner du her: strekerud01.files.wordpress.co...

Høres dette ut som noe for deg/dere, og du har spørsmål eller ønsker å bestille time, send en henvendelse til Ragnhild, e-post: ragnhild.dekke@dialoggruppen.no. Du er også velkommen til å ringe henne på telefon 905 26 374.
Åpningstider

Etter avtale
Kontakt

telefon/epost
Adresse
Holterveien 3
1448 Drøbak
Telefon
905 26 374
Epost
Kontaktskjema


KontaktpersonRagnhild Dekke
Kognitiv terapeut og spesialpedagog
mob: 905 26 374